WeTrace along the whole supply chain

Từ “trang trại tới bàn ăn”: Minh bạch cho toàn chuỗi giá trị đến người tiêu dùng

 

Mã QR trên trái cây hoặc trên từng lô hàng với giao diện web hiển thị chi tiết vể xuất xứ và hoạt động sản xuất

Ví dụ sống: Giao diện truy xuất thông qua một con tem trong dự án ở tỉnh Tây Ninh, Việt Nam