KIAG đang thực hiện truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số cho lĩnh vực xuất khẩu xoài ở Mali. Cùng với AFC và trong khuôn khổ PASSIP, ứng dụng WeTrace, đã được chứng minh là hiệu quả ở châu Á, ví dụ: ở khu vực Tây Ninh, được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của chuỗi giá trị Mali. Nhà sản xuất, đơn vị thu mua, trung tâm điều phối và vận chuyển - tất cả các bên liên quan đều có mặt và tham gia để phát triển một giải pháp minh bạch toàn diện nhằm đảm bảo chất lượng sản xuất.