Sau hai năm triển khai thí điểm dự án truy xuất nguồn gốc WeTrace cho trái cây nhiệt đới tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, ngày 29/5/2019, Chủ tịch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DARD) - ông Võ Đức Trọng - và Giám đốc điều hành KIAG - Tiến sĩ Harald Puhl - đã ký thỏa thuận về việc mở rộng thực hiện truy xuất nguồn gốc trái cây. Trên cơ sở thỏa thuận, KIAG sẽ tiếp tục hỗ trợ Sở NN & PTNT Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2022 vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc. Dự án dự kiến ​​sẽ tiếp tục mở rộng cùng nỗ lực nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc cho tất cả các nhà sản xuất trong Tỉnh. Tây Ninh là một trong những địa phương tiên phong tại Việt Nam áp dụng các phương thức sản xuất “sạch” và bền vững và WeTrace được coi là một công cụ hữu ích để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ các phương thức thông thường sang cải tiến.

Sau thỏa thuận ban đầu này, hợp đồng chính thức giữa Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Tây Ninh và KIAG đã được ký kết vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Để thúc đẩy truy xuất nguồn gốc tại Tây Ninh với nông dân trồng cây ăn trái trên toàn tỉnh, khung phần mềm WeTrace sẽ được sử dụng để cung cấp thường xuyên và dữ liệu cụ thể về các hoạt động nông trại, đầu vào được sử dụng và thông tin thu hoạch cập nhật. 

1) WeTrace cho phép người mua, thương nhân, nhà chế biến, nhà bán lẻ và nhà xuất khẩu sử dụng khả năng truy xuất nguồn gốc, thông tin cấp trang trại và dữ liệu thu hoạch cập nhật để mang lại lợi ích cho họ. Một nền tảng thị trường trực tuyến đã được phát triển và có sẵn tại đây

(2) Mặt khác, giao diện truy xuất nguồn gốc cụ thể theo lô và nông trại dựa trên mã QR cho phép người mua và người tiêu dùng tìm hiểu về nguồn gốc, thực hành sản xuất và chất lượng của trái cây mà họ tiêu thụ. Một giao diện mẫu (kết quả quét mã QR) có thể được lấy tại đây

Với sự hỗ trợ của Phòng Trồng trọt & Bảo vệ thực vật và Văn phòng Khuyến nông, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại khả năng truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số cho hơn 200.000 ha trồng cây ăn quả với hàng trăm hộ sản xuất quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Để tham gia, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@wetrace.org

Tìm thị trường và sản phẩm cho bạn